AMIDON SI DERIVATI DE AMIDON
Amidon din cartof

Amidon din cartof

Piure din cartofi

Piure din cartofi

Fulgi de porumb galben

Fulgi de porumb galben

Amidon modificat din cartofi Eskugel GP AC 7F (E1414)

Amidon modificat din cartofi Eskugel GP AC 7F (E1414)

Amidon de grâu

Amidon de grâu

Amidon de porumb

Amidon de porumb

Planifica ruta