Istorija

Naša tradicionalna kompanija je nastala sa idejom da ujedini sve LOBBI proizvođače iz celog sveta uključujući 5 porodičnih  generacija koje još uvek čuvaju tradiciju živom. Kompanija je osigurala priznat know-now koncept poslovanja i u momentu pruža različite proizvode i prilagođava ih zahtevima različitih klijenata sa različitih tržišta, bilo da su iz hlebne industrije, mlinske indudtrije, proizvođači čokolade, konditorske industrije ili vlasnici restorana, od male do velike i međunarodne kompanije.

1893  počela je proizvodnja voćnih želea i marmelada

1901  počela je izgradnja prvih skladišta žitarica (silosa) i registrovan je izvoz žitarica iz Bugarske u Rumuniju, Mađarsku i Austriju

1909  konstruisan je mlin sa modernim nemačkim i švajcarskim mašinama

1943  nastupa prodaja kompanije i realokacija dela biznisa u Austriju i Švajcarsku

1972  počinje međunarodno poslovanje sa sirovinama za prehrambenu industriju

1980  ekspanzivno započinje modernizacija i razvoj proizvodnje aditiva za brašno, aditiva i smeša za hleb i proizvoda za konditorsku industriju

2007  investicija u najmoderniji mlin na svetu sa dnevnim kapacitetom od 330 tona.

2009  nadogradnja naše laboratorije sa opremom poslednje generacije

2010 proizvodnja visoko tehnoloških emulgatora za konditorsku industriju pod brendom LOBBI.