Kvalitet

Lobbi koristi dobro opremljenu analitičku laboratoriju koja može analizirati brzo i kompetentno hranu, brašna, sirovine i proizvode od testa u svim fazama proizvodnje. Različite analitičke metode stvaraju osnove najvišeg kvaliteta u sektoru proizvodnje hrane, takođe podržavaju razvoj inovativnih proizvoda i novih proizvodnih procesa.

Spektar analiza je sledeći:

U našoj kompaniji sve sirovine su predmet intenzivnog testiranja.       

Naša ultra-tačna labaratorijska analiza omogućava veoma osetljivu proveru najmanjih tragova teških metala i pesticida. Jedino onaj koji koristi najbolje sastojke za svoje proizvode može proizvesti najbolje sirovine za industriju hrane.

Sve sirovine su predmet intenzivne i sistematske kontrole kvaliteta u našoj laboratoriji. Isti striktni kriterijum se koristi za sirovine koje sami proizvodimo.

Naša kompanija ima sledeće sertifikate:

Strogo planiranje proizvodnje poštujući svaki princip HACCP-a i state- of-art oprema.

R & D centar za istraživanje novih proizvoda i kontrola kvaliteta trake.

Hala za obuku i demonstraciju.