Суровини

CRUSTY MAIZE Премикс за леб и пченка од пченка 50%

CRUSTY MAIZE Премикс за леб и пченка од пченка 50%

HYPER FRESH Podobruvač za sveža i meka tekstura

HYPER FRESH Podobruvač za sveža i meka tekstura

LOBBI VITAL+FIT Premix for malt bread with pumpkin seeds

LOBBI VITAL+FIT Premix for malt bread with pumpkin seeds

Маргарин за ламинирање Croissan Lux 80%

Маргарин за ламинирање Croissan Lux 80%

Машини

GRIZLI AMERICAN PROTEIN MUFFIN Premix for protein cake muffin

GRIZLI AMERICAN PROTEIN MUFFIN Premix for protein cake muffin

HORECA CAKE RED VELVET 100% Mix for red velvet cake

HORECA CAKE RED VELVET 100% Mix for red velvet cake

GRIZLI BROWNIES 100% Premix for brownies preparation

GRIZLI BROWNIES 100% Premix for brownies preparation

HORECA CAKE VANILLA 100% Mix for vanilla cake

HORECA CAKE VANILLA 100% Mix for vanilla cake